หมวดหมู่ ธรรมะกับชีวิต
 • ความสุขและความทุกข์คืออะไร

  ความสุขและความทุกข์คืออะไร

  เขียนเมื่อ13 สิงหาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต , สาระน่ารู้

  เคยมีคำถามกับตัวเองหรือไม่ ? ทำไมเราถึงไม่มีความสุข ? ทำไมเราถึงทุกข์ ? คำตอบของคำถามเหล่านี้มีเพียงคุณคนเดียวที่จะเป็นผู้ตอบได้   สิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ และ ดับความสุขนั้นก็คือ ”ความไม่รู้” ไม่รู้...

  อ่านต่อ


 • ADVERTISEMENT • หลัก พรหมวิหาร 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง และความหมายของพรหมวิหาร 4

  หลัก พรหมวิหาร 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง และความหมายของพรหมวิหาร 4

  13 สิงหาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  ในยุคปัจจุบันเหล่าผู้นำมีความคิดความอ่านและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปบ้างก็อารมณ์ร้อน บ้างก็อารมณ์เย็น แต่สิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำคนนั้นคือการที่ต้องเข้าให้ถึงใจของคนอื่นอื่นในสังคม ไม่ใช่แต่พวกนำ...

 • สังคหวัตถุ 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง และความหมายของสังคหวัตถุ 4

  สังคหวัตถุ 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง และความหมายของสังคหวัตถุ 4

  13 สิงหาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

  องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในสมัยพุทธกาลนานมาแล้ว  หากลองมองมาที่ปัจจุบัน เหตุการณ์เหล่าที่พระองค์เคยมองเห็นไว้นั่นเป็นคือความจริงหรือไม่  ? เหล่าประเทศยักษ์ใหญ่ต่างรุกรานประเทศด้อยอำนาจ แย่งชิง...

 • อิทธิบาท 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง และความหมายของอิทธิบาท 4

  อิทธิบาท 4 คืออะไร มีอะไรบ้าง และความหมายของอิทธิบาท 4

  13 สิงหาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

    อิทธิบาท 4 ผมเชื่อว่าหนึ่งชีวิตของคนเราเกิดมาแล้ว ล้วนมีความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของตนเอง ซึ่งเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละชีวิตนั้นก็ย่อมที่จะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น ความสำเร็จใน...


Ads
หมวดหมู่