ค้นหา: กุศลกรรมบถ 10 คืออะไร
  • กุศลกรรมบถ 10 หนทางแห่งคนดีสิบประการ

    กุศลกรรมบถ 10 หนทางแห่งคนดีสิบประการ

    เขียนเมื่อ16 ธันวาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต

    กุศลกรรมบถ 10 หนทางแห่งคนดีสิบประการ   สุภาษิตบทนี้คือที่มาของ “กุศลกรรมบถ10” หรือหนทางแห่งการทำดีปฏิบัติชอบสิบประการ เมื่อนำส่วนประกอบทั้งสองส่วนของ “กุศล” ซึ่งแปลว่าปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบแล...

    อ่านต่อ


  • ADVERTISEMENT
Ads
หมวดหมู่