ค้นหา: กาลัญญุตา
  • หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ หมายถึงอะไร และมีอะไรบ้าง

    หลักสัปปุริสธรรม 7 ประการ หมายถึงอะไร และมีอะไรบ้าง

    เขียนเมื่อ16 ธันวาคม 2015 ในหมวด ธรรมะกับชีวิต , บทความแนะนำ

    ชีวิตที่พอเพียงกับ “สัปปุริสธรรม 7”   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นแนวทางแห่งการประมาณตน ทำสิ่งที่ตนพอจะทำได้เพื่อตนเอง เพื่อชุมชนและจะก่อให้เกิดผลแห่งประโยชน์ส...

    อ่านต่อ


  • ADVERTISEMENT
Ads
หมวดหมู่