เทคนิคการเรียนเก่ง เคล็ดลับการเรียนอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ

 

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าทำไมเราถึงไม่เคยประสบความสำเร็จในการเรียน? ในขณะที่เพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกันต่างก็ประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งหมด แม้ว่าเราจะเรียนวิชาเดียวกัน ทำแบบฝึกหัดเหมือนกัน สติปัญญาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากัน แต่ทว่าเหตุที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จอย่างเพื่อนๆ นั้น ก็เพราะพฤติกรรมที่เรามองข้ามไป

 


ADVERTISEMENTเทคนิคการเรียนเก่ง เคล็ดลับการเรียนอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ


ในการเรียนให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องเริ่มจากการแบ่งเวลาให้เป็นเสียก่อน โดยในแต่ละวันจะต้องแบ่งเวลาไว้เพื่อทำสิ่งต่างๆ ไว้เป็นสัดส่วน เช่น แบ่งเวลาที่ใช้ในการเรียนออกจากเวลาที่ใช้ในการพักผ่อน เพื่อให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่ในเวลานั้นๆ อย่างการเรียนก็ควรเรียนอย่างเต็มที่ไม่วอกแวก  เวลาสำหรับการเที่ยวเล่นก็สามารถผ่อนคลายได้เต็มที่โดยต้องตรงตามเวลาอย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องแบ่งเวลาเหล่านี้ให้สมดุลกัน อาจมีการแบ่งเวลาไว้สำหรับการออกกำลังกายด้วยก็ได้

 

วิธีต่อมาคือการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนในห้องเรียน หมายถึงการจดจ่อและจดบันทึกเนื้อหาต่างๆ ของบทเรียนที่ได้ทราบในห้องเรียนไว้ และตั้งใจดูตามหนังสือเรียนวิชานั้นๆ ข้อห้ามคือห้ามเล่นโทรศัพท์ในขณะเรียนหนังสือโดยเด็ดขาด เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้เสียสมาธิได้ง่าย หรือไม่ควรนั่งเหม่อลอยเพราะเห็นว่าสามารถกลับไปอ่านเนื้อหาด้วยตนเองได้ เพราะการเรียนในห้องเรียนนั้น คุณครูผู้สอนมักจะสอดแทรกความรู้ต่างๆ นอกเหนือบทเรียน และมีการสอนด้วยวิธีการจดจำที่ง่ายกว่า การมีสมาธิเรียนในห้องเรียนจึงช่วยให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการอ่านหนังสือเอง ที่สำคัญคือเราสามารถถามข้อสงสัยคุณครูได้ตลอดเวลาอีกด้วย โดยอาจจะใช้การจดบันทึกข้อสงสัยเหล่านั้นไว้ก่อน และใช้การฟังสิ่งที่คุณครูพูดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ หากได้คำตอบแล้วจึงตอบคำถามนั้นๆ ไว้ในสมุด ซึ่งจะช่วยให้เราจดจำข้อสงสัยนั้นได้ดียิ่งขึ้นด้วย

 

ในการเรียนหนังสือให้ประสบความสำเร็จแม้จะทำตามวิธีข้างต้นแล้ว แต่ยังขาดวินัยในการเรียนก็มิอาจเป็นผล อย่างการจัดแบ่งเวลาในการเรียนหรือการอ่านหนังสือควรมีความรับผิดชอบและมุมานะอย่างจริงจัง การตั้งใจเรียน ตั้งใจจดบันทึกในห้องเรียนก็ควรทำจนเป็นนิสัย ไม่ใช่การทำเพื่อให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่การตั้งใจเรียนอย่างถาวรจะช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ในอนาคตการทำงานอีกด้วย อาจใช้การตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยให้เรามุ่งมั่นทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่อย่าให้เป้าหมายเหล่านั้นมาทำให้เรากดดันหรือเครียดจนเกินไป เพราะจะก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ในการเรียน

 

การเรียนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องเกิดจากความสุขในการเรียนด้วย เพราะนอกจากการเรียนจะสอนให้เราได้ความรู้ ความคิดที่ดีแล้ว สิ่งที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนที่สุดก็คือการที่เราสามารถตัดสินใจ รู้สำนึกผิดชอบชั่วดี และรักษาตนเองในสังคมได้นั่นเอง

 

ภาพประกอบจาก pixabay.com


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่