วิบากกรรมคืออะไร

 

“กมฺมุนา วตฺตติ โลโก กมฺมุนา วตฺตติ ปชา กมฺมนิ พนฺธนา สตฺตา รถสฺสาณีว ยายโต”

 


ADVERTISEMENTวิบากกรรมคืออะไร


“โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายถูกผูกไว้ในกรรมเหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปฉะนั้น” คำกล่าวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ สัตว์โลกทำสิ่งใดไว้สิ่งนั้นก็จะมีผลตามเสมอไม่ช้าก็เร็วเป็นดังกงกรรมกงเวียนวนอยู่เรื่อยเรื่อย

 

“กรรม” ตามหลักทางพระพุทธศาสนาก็คือการกระทำที่เกิดมาจากเหตุแห่งเจตนา และคำว่า “วิบาก”ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุแห่งการกระทำกรรมนั้น เมื่อมีเหตุแห่งกรรมก็ต้องมีผลแห่งกันตามมาเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดี หรือ กรรมชั่วจะอยู่ติดตัวเราตลอดไป เพราะทั้งกรรมดีและกรรมชั่วจะคอยอยู่เคียงข้างเราไปตลอดโดยไม่แยกไปไหน แต่ก็ไม่มีวันที่กุศลจะล้างบาปออกไป

 

“ ดูก่อนปุณณะ กรรม 4 ประการนี้… กรรมดำ มีวิบากดำมีอยู่ กรรมขาว มีวิบากขาว มีอยู่” กรรมทั้งดำทั้งขาว มีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีอยู่ กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีอยู่” นั่นหมายถึงทั้งกรรมดำ กรรมขาวก็มีวิบากกรรมของตนเอง โดยสามารถแบ่งเป็นสองแบบได้คือ

 

  1. กรรมดำ ก็คือแนวทางผลและการกระทำออกมาในด้านบวกร่วมถึงการเสนอตนเองให้กับผู้อื่นได้ชื่นชม
  2. กรรมขาว เป็นแนวสองแนวทาง ทุกสิ่งในกรรมขาวล้วนมาจากการไม่เบียดเบียนผู้ใด ผลกระทำดังกล่าวทำให้ตนมีสุขและสังคมก็มีสุข
  3. กรรมทั้งดำทั้งขาว เป็นผลแห่งการกระทำที่มีทั้งเบียดเบียนและไม่เบียดเบียนบ้างทำให้ผลกรรมออกผลลัพธ์มากลางกลาง มีทั้งสุขและทุกข์ปนกันไป
  4. กรรมไม่ดำไม่ขาว เป็นกรรมของพระอรหันต์ผู้ซึ่งละแล้วด้วยกรรมทั้งปวง

 

วิบากกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่ว ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศล การฝึกฝนให้ข่มจิตใจละทิ้งวิบากกรรมในอดีตไม่ว่าชาติก่อนหน้าหรือชาตินี้ไม่ว่าผลอะไรจะเกิดตามมาก็ต้องรับมือให้จงได้เพราะเป็นสิ่งที่เราสร้างสะสมมา โดยมีส่วนประกอบมาจากเหตุและผลทั้งสิ้น ในเมื่อมีเหตุแห่งการกระทำย่อมมีผลลัพธ์แห่งการกระทำเช่นกัน

 

แต่เท่าที่หลายคนทราบและพอจะเข้าใจกับคำว่า “วิบากกรรม” นั้นก็คือการเจอแต่สิ่งร้ายร้ายสิ่งแย่ๆ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน ตกงาน อุบัติเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจจะเกิดมาจากวิบากกรรมที่เคยสะสมมาหรือไม่นั้นไม่สำคัญ เพราะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีก มีเพียงกลับมามองที่ปลายทางว่าทำไมถึงเกิดเหตุนี้ และนำมาวิเคราะห์หาข้อแก้ไขจะดีกว่าทนทุกข์ทรมานกับการนั่งจมอยู่กับผลกรรมนั้น การที่ได้แก้ปัญหาที่เป็นเหตุแห่งกรรมอาจจะช่วยให้วิบากกรรมที่เจอค่อยค่อยคลายไปที่ละน้อยก็เป็นไปได้

 
>> คุณธรรม 4 ประการ สําหรับคนไทย อันเป็นแนวพระราชดํารัส
>> การเสียสละต่อสังคมมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างความเสียสละ
>> วิบากกรรมคืออะไร หมายถึงอะไร การบรรเทาวิบากกรรมให้เบาบางลง
>> หลักคุณธรรมจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและการทำงาน
 
ภาพประกอบจาก pixabay.com


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่