ปฏิทินวันหยุดราชการ 2559 วันหยุดธนาคาร 2559 วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ปฏิทินวันหยุดราชการ 2559 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2559 และ วันหยุดธนาคาร 2559 เพิ่มเติม

 


ADVERTISEMENTปฏิทินวันหยุดราชการ 2559 วันหยุดธนาคาร 2559 วันหยุดนักขัตฤกษ์


ปฏิทินวันหยุดราชการ 2559 วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2559 และ วันหยุดธนาคาร 2559 เพิ่มเติม รวบรวมข้อมูลวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2559
 
 
ปฏิทินวันหยุด 2559 เดือนมกราคม
วันศุกร์ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
ปฏิทินวันหยุด 2559 เดือนกุมภาพันธ์
วันจันทร์ 22 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
ปฏิทินวันหยุด 2559 เดือนมีนาคม

 
ปฏิทินวันหยุด 2559 เดือนเมษายน
วันพุธ 6 เมษายน : วันจักรี (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันพุธ 13 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันพฤหัสบดี 14 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันศุกร์ 15 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
ปฏิทินวันหยุด 2559 เดือนพฤษภาคม
วันอาทิตย์ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน (วันหยุดธนาคาร)
วันจันทร์ 2 พฤษภาคม : หยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันหยุดธนาคาร)
วันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
วันศุกร์ 6 พฤษภาคม : วันหยุดพิเศษ (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
วันจันทร์ 9 พฤษภาคม : วันพืชมงคล (วันหยุดราชการ)
วันศุกร์ 20 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
ปฏิทินวันหยุด 2559 เดือนมิถุนายน

 
ปฏิทินวันหยุด 2559 เดือนกรกฎาคม
วันศุกร์ 1 กรกฎาคม : วันหยุดครึ่งปีธนาคาร (วันหยุดธนาคาร)
วันจันทร์ 18 กรกฎาคม : วันหยุดพิเศษ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันอังคาร 19 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันพุธ 20 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
วันหยุด 2559 เดือนสิงหาคม
วันศุกร์ 12 สิงหาคม : วันแม่ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
ปฏิทินวันหยุด 2559 เดือนกันยายน

 
ปฏิทินวันหยุด 2559 เดือนตุลาคม
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันจันทร์ 24 ตุลาคม : หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
ปฏิทินวันหยุด 2559 เดือนพฤศจิกายน

 
ปฏิทินวันหยุด 2559 เดือนธันวาคม
วันจันทร์ 5 ธันวาคม : วันพ่อ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันเสาร์ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันจันทร์ 12 ธันวาคม : หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันเสาร์ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
 


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่