ราคาน้ำมัน ดีเซลแตะลิตรละ 26.09 ประกาศขึ้นค่าตั๋วเรือทุกชนิด เริ่ม 22 ธ.ค.

 

ราคาน้ำมัน ตามระเบียบ ดีเซลขึ้นราคาติดต่อกัน 10 วันแตะลิตรละ 26.09 บาท กรมเจ้าท่า ประกาศขึ้นค่าตั๋วเรือ ทั้งด่วยเจ้าพระยา เรือคลองแสนแสบ เรือข้ามฟาก มีผล 22 ธ.ค.

 


ADVERTISEMENTราคาน้ำมัน ดีเซลแตะลิตรละ 26.09 ประกาศขึ้นค่าตั๋วเรือทุกชนิด เริ่ม 22 ธ.ค.


ดีเซลแตะลิตรละ 26.09 ประกาศขึ้นค่าตั๋วเรือทุกชนิด เริ่ม 22 ธ.ค.

 

ตามระเบียบ ดีเซลขึ้นราคาติดต่อกัน 10 วันแตะลิตรละ 26.09 บาท กรมเจ้าท่า ประกาศขึ้นค่าตั๋วเรือ ทั้งด่วยเจ้าพระยา เรือคลองแสนแสบ เรือข้ามฟาก มีผล 22 ธ.ค.

 

ภายหลังจากราคาน้ำมันปรับขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน โดยน้ำมันดีเซล ปรับขึ้นเป็นลิตรละ 26.09 บาท ล่าสุดกรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศปรับอัตราค่าโดยสาร เรือด่วนเจ้าพระยา เรือโดยสารคลองแสนแสบ เรือข้ามฟาก มีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 29 ก.ย. 2559 ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น 4 ช่วงอัตรา โดยหากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงติดต่อกัน 10 วัน และกรมเจ้าท่าประกาศอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ค่าโดยสารในวันถัดไปจึงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 5 วัน และเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันจากราคาเดิมขึ้นเป็นลิตรละ 26.09 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน กรมเจ้าท่าจึงออกประกาศ โดยใช้ราคาที่อยู่ในช่วง อัตราที่ 3 เมื่อราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ระหว่าง 25.01-29.00 บาทต่อลิตร สำหรับเรือด่วนเจ้าพระยากับเรือข้ามฟาก และระหว่าง 25.01- 27.00 บาทต่อลิตร สำหรับเรือโดยสารคลองแสนแสบ

 

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดอัตราค่าโดยสารช่วงอัตราที่ 3 ของ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา(ธรรมดา) ราคา 9, 11, 13 บาทตามระยะทาง สำหรับเรือด่วนพิเศษ(ธงส้ม) ราคา 15 บาท, เรือด่วนพิเศษ(ธงเหลือง) 20 บาท ตลอดเส้นทาง ส่วนเรือด่วนพิเศษ(ธงเขียว) ราคา 13, 20, 32 บาทตามระยะทาง ในด้านเรือโดยสารคลองแสนแสบ กำหนดอัตราโดยสารช่วงที่ 3 เป็นราคา 9, 11, 13, 15, 17 และ 19 บาทตามระยะทาง

 

สำหรับอัตราค่าโดยสารเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา คณะกรรมการฯ ได้กำหนดอัตราที่ 3 โดยแยกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วย เส้นทางนนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช และ ราชวงศ์-ดินแดง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 บาท

 

กลุ่มที่สองประกอบด้วยเส้นทางโอเรียนเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 บาท กลุ่มที่สามมี 1 เส้นทางคือ สี่พระยา-คลองสาน อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4.50 บาท กลุ่มที่สี่ประกอบด้วยเส้นทาง พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และ สะพานตากสิน(สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 บาท และกลุ่มสุดท้ายมี 1 เส้นทาง คือ ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 6 บาท.


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่