พระพรหม 4 พักตร์ 4 กร ความเชื่อเกี่ยวกับพระพรหม

 

พระพรหม 4 พักตร์ 4 กร ความเชื่อเกี่ยวกับพระพรหม

 


ADVERTISEMENTพระพรหม 4 พักตร์ 4 กร  ความเชื่อเกี่ยวกับพระพรหม


ความเชื่อในศาสนาฮินดูนั้นเชื่อว่า พระพรหมเป็นพระผู้สร้าง ผู้รักษา และเป็นผู้ที่ทำลาย โดยทั่วไปนั้นตั้งแต่โบราณจะนิยมสร้างองค์พระพรหมให้มี 4 พักตร์ 4 กร หรือบางครั้งก็มี 8 กร แต่ละกรก็จะถืออาวุธและสิ่งของแตกต่างกันออกไป สำหรับในสังคมไทยนั้นก็เชื่อว่าพระพรหมมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของพรหมลิขิต จึงทำให้ศาลพระพรหมจึงได้รับความนิยมบนบานขอในสิ่งที่ตนต้องการ


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่