เดินทางไปเที่ยว พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพ ที่พัก-เส้นทาง พระบรมมหาราชวัง แผนที่

 

รีวิวการเดินทางไปท่องเที่ยว เอกลักษณ์ ศิลปะของประเทศไทย พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพ ข้อมูลที่พัก-เส้นทาง พระบรมมหาราชวัง แผนที่ ระยะทาง ที่เที่ยวกรุงเทพ ทริปสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

 


ADVERTISEMENTเดินทางไปเที่ยว พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพ ที่พัก-เส้นทาง พระบรมมหาราชวัง แผนที่


ที่เที่ยวกรุงเทพ ท่องเที่ยวพระบรมมหาราชวัง

 

รีวิวการเดินทางไปท่องเที่ยว เอกลักษณ์ ศิลปะของประเทศไทยพระบรมมหาราชวัง จังหวัดกรุงเทพ ข้อมูลที่พัก-เส้นทาง พระบรมมหาราชวัง แผนที่ ระยะทาง พระบรมมหาราชวัง ข้อมูลโรงแรม บ้านพัก ที่พัก พระบรมมหาราชวัง ร้านอาหารอร่อยๆในกรุงเทพ ที่เที่ยวกรุงเทพ ทริปสถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

 

เอกลักษณ์ ศิลปะของประเทศไทย พระบรมมหาราชวัง จังหวัดกรุงเทพ

 
พระบรมมหาราชวังนั้น เป็นจุดศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและผสมผสานกันอย่างลงตัว ทำให้พระบรมมหาราชวังเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย
 
พระบรมหาราชวังนั้น มีการก่อสร้างที่เลียนแบบการก่อสร้างให้คล้ายกับพระราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเริ่มมีการก่อสร้างตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2325 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 จากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเรื่อยเสมอมาจนถึงสมัยปัจจุบัน โดยภายในพระบรมมหาราชวังนั้น จะแบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย และเขตวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 
ด้วยความสวยงามและความอลังการที่แสดงถึงเอกลัษณ์และศิลปะของประเทศไทย จึงทำให้พระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยในแต่ละปีมีผู้เยี่ยมชมกว่า 8 ล้านคน ซึ่งเป็นอันดับ 3 จากทั้งหมด 10 อันดับพระราชวังที่ผู้คนเข้าชมมากที่สุดในโลกจากการจัดอันดับโดยซีเอ็นเอ็น
 
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
 
เป็นพระที่นั่งที่อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะทางสถาปัตยกรรมนั้นมีความผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับตะวันตกอย่างลงตัว โดยตัวอาคารนั้นเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก แต่ในส่วนของหลังคานั้นเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทย จึงมีผู้ขนานนามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทว่า “ฝรั่งสวมชฎา”
 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 
เป็นหนึ่งในหมู่พระมหาปราสาท ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง โดยสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้น ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะชั้นเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ และยังเป็นมหาปราสาทเดียวที่มีลักษณะเป็นศิลปะไทยแท้อีกด้วย
 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 
เป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย นั้นก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ซึ่งแกะสลักจากหินหยกเนไฟรต์ซึ่งมีสีเขียวมรกตสวยงาม ตัวองค์พระนั้นมีศิลปะแบบก่อนเชียงแสน แต่เดิมนั้นพระแก้วมรตกประดิษฐานอยู่ที่วัดอรุณราชวราราม แต่เมื่อมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น รัชกาลที่ 1 จึงโปรดให้ย้ายองค์พระมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนจวบถึงปัจจุบัน
 
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
 
เป็นส่วนที่จัดแสดงทรัพย์สินล้ำค่าของประเทศ โดยเฉพาะเหรียญกษาปณ์ต่างๆ รวมถึงเงินตราที่มีการใช้กัน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทรงคุณค่าอีกด้วย
 
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังนั้น ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้น หรือเสื้อผ้าที่บางจนเกินไป สำหรับค่าเข้าชมนั้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนละ 350 บาท ส่วนคนไทยไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด
 
การเดินทาง
 
นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจศึกษาศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า สามารถเดินทางได้โดยรถประจำทางสาย 1, 3, 6, 9, 15, 19, 25, 30, 32, 33, 39, 43, 44, 47, 53, 59, 60, 64, 65, 70, 80, 82, 91, 123, 201, 203 รถปรับอากาศสาย : 1, 8, 25, 38, 39, 44, 506, 507, 512 นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการรถสาธารณะอื่นๆ เช่น รถแท็กซี่ หรือรถตุ๊กตุ๊กก็ได้
 
พระบรมมหาราชวัง มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมือง เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ประกอบด้วยอาหารที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผสมผสานกันอย่างลงตัว


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่