ธรรมทานคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตเรา

 

“สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”

 


ADVERTISEMENTธรรมทานคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตเรา


บนโลกในสังคมปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพัฒนาองค์ความรู้ไปทั่วไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ ทางด้านการศึกษาเทคโนโลยี และวิชาชีพอื่นไปได้ไกลกว่าในอดีตมากมายแต่มีวิชาหนึ่งที่ค่อยค่อยเดินถอยหลังหายไปเรื่อยเรื่อยนั่นคือ ”วิชาการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น”

 

“ธรรมทาน” คำคำนี้เกิดจากการรวมกันของสองคำนั่นคือ ธรรมที่แปลว่าธรรมะ และทานที่แปลว่าการให้ เมื่อแปลตรงตัวนั่นก็คือการให้ธรรมะเป็นทาน ดั่งเช่นการมอบวิชาความรู้ หลักการทำดี ปฏิบัติให้หลีกหนีการการทำผิด มิชอบตามทำนองคลองธรรมเพื่อการดำรงได้ในสังคมทั้งเพื่อประโยชน์ของตนเองและประโยชน์สุขของผู้อื่น ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยกล่าวไว้ว่า “พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการให้ธรรมะเป็นทานว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด และเป็นสุดยอดแห่งการให้ทานทั้งปวง” เหนือกว่าการให้ทรัพย์ เหนือกว่าการอาหาร หรือวัตถุสิ่งของใดใด

 

การให้ด้วยธรรมอย่างธรรมทาน นี้เปรียบดั่งเป็นวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตโดยแท้ ไม่ว่าจะเป็นการมอบความสามารถในการใช้ชีวิตได้อย่างชอบธรรมแล้ว ยังเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับการครองตนอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสม ถูกต้อง และสมควร ซึ่งนั่นก็จะสามารถทำให้ตนเองและผู้อื่นเกิดประโยชน์ได้โดยทั่วกัน มันย่อมดีกว่าการให้ผลลัพธ์โดยปราศจากการศึกษานั่นเอง ดั่งตัวอย่างเช่น “หากมีคนกำลังตกทุกข์ได้ยากจากการอดอาหาร หากเพียงแต่เรานำอาหารไปเพียงอย่างเดียว คนผู้นั้นจะเพียงแค่อิ่มแต่ในมื้อนั้น แต่หากเรานำแนวทางการใช้ชีวิต การมุ่งมั่น การไม่ย่อท้อ การครองตน การสร้างอาชีพ และแนวทางการดำเนินชีวิตอยู่บนความดี ความชอบคนผู้นั้นก็จะมีกินไปตลอดและไม่อดตาย” และการให้นั้นจะเกิดผลต่อเมื่อผู้รับได้นับไปใช้และปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

 

หากจะว่ากันจริงจริงแล้วการให้ “ธรรมทาน” ไม่จำเป็นต้องการต้องถ่ายทอดหลักการ แนวคิด บริบทของหลักธรรมะ ที่เข้าใจยากเพียงบอกเป้าหมาย บอกวิธีปฏิบัติด้วยภาษาง่ายง่ายก็สามารถเข้าใจได้ แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องดีในปัจจุบันที่หลากหลายช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ ทีวี นิตยสาร หรือสื่อสำหรับยุคปัจจุบันอย่างอินเตอร์เน็ตก็มีเรื่องราวเหล่านี้มากมายให้ได้ศึกษากัน ด้วยการสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ได้เน้นหลักการจนเกินไปทำให้วิธีการสื่อสาร “ธรรมทาน” ถือว่าเป็นการเข้าทุกคนได้ทุกกลุ่มในสังคม ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กเล็ก จนไปถึงกลุ่มผู้ใหญ่วัยชรา หากการปฏิบัติตนไปในทิศทางที่ดี หรือ ตามหลักธรรมะจะช่วยหล่อหลอมพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ต่อไป

 

ภาพประกอบจาก pixabay.com


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่