คำไวพจน์คืออะไร รวมตัวอย่างคำไวพจน์ ความหมายของคำไวพจน์

 

คำไวพจน์คืออะไร รวมตัวอย่างคำไวพจน์ ความหมายของคำไวพจน์ สรุปคำไวพจน์ที่ไช้บ่อย คำไวพจน์ ดอกไม้ ช้าง นก ม้า งาม ป่า น้ำ สวรรค์ ผู้หญิง รวมคำไวพจน์มากมาย

 


ADVERTISEMENTคำไวพจน์คืออะไร รวมตัวอย่างคำไวพจน์ ความหมายของคำไวพจน์


คำไวพจน์ ตัวอย่างคำไวพจน์และความหมายของคำไวพจน์ สรุปคำไวพจน์ที่ไช้บ่อย คำไวพจน์ ดอกไม้ ช้าง นก ม้า งาม ป่า น้ำ สวรรค์ ผู้หญิง รวมคำไวพจน์มากมาย
 

คำไวพจน์

คำไวพจน์ เป็นคำที่มีความไพเราะและงดงามทางภาษาอีกทั้งยังมีความหมายลึกซึ้ง หากนำคำไวพจน์ไปแต่งบทกลอนหรือบทกวีจะทำให้บทความนี้นั้นมีความสละสลวยและทำให้ชวนอ่านมากขึ้น
 

ความหมายของคำไวพจน์

คำไวพจน์ หมายถึง คำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน
 

สรุปคำไวพจน์ที่ไช้บ่อย

 
คำไวพจน์ ดอกไม้ บุษบา, บุปผา, บุปผชาติ, บุหงา, บุษบง, บุษบัน, ผกา, มาลา, ผกามาศ, มาลี, สุมาลี, สุคันธชาติ
 
คำไวพจน์ ป่า ชัฏ, เถื่อน, พนัส, พนา, อรัญญิก, พงพนา, ไพรวัน, พงพี, พงไพร, ไพรสัณฑ์, พนาดร, พนาลี, พนาวัน
 
คำไวพจน์ ฟ้า อัมพร, หาว, เวหา, โพยม, นภ, ทิฆัมพร, คคนางค์, คคนานต์, นภดล, นภา, นภาลัย, เวหาศ
 
คำไวพจน์ น้ำ คงคา, นที, สินธุ์, สาคร, สมุทร, ชลาลัย, อุทก, ชโลทรพ, อาโป, หรรณพ, ชลธาร, ชลาศัย, ชลธี, ธาร, ธารา, สลิล, อรรณพ, สินธุ, รัตนากร, สาคเรศ, ธารา
 
คำไวพจน์ ต้นไม้ พฤกษ์, รุกข์, ตรุ, เฌอ, ทุม
 
คำไวพจน์ ภูเขา บรรพต, สิงขร, พนม, ไศล, ภู, ศิงขร, ภูผา, ศิขริน, คีรี
 
คำไวพจน์ แผ่นดิน หล้า, เมธินี, ภูมิ, ภพ, พสุธา, ธาษตรี, ด้าว, โลกธาตุ, ภูวดล, พิภพ, พสุธาดล, ปัถพี, ปฐวี, ปฐพี, ธราดล, ธรณี, ภูตลา, พสุนทรา, มหิ, พสุมดี
 
 


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่