ความทุกข์คืออะไร เกิดจากอะไร และเราจะมีวิธีการดับทุกข์อย่างไรบ้าง

 

เมื่อมีเกิดย่อมมีทุกข์ สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้ย่อมหลีกหนีไม่พ้นกับคำว่า “ความทุกข์” ความจริงอันประเสริฐที่เรียกได้ว่าความทุกข์ไม่เคยที่จะหนีหายไปจากชีวิตสักที ความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดทุกเวลา ทุกข์จะเล็กน้อยหรือทุกข์จะยิ่งใหญ่มากเจียนตายนั้นก็แล้วแต่ว่า คนผู้นั้นพิจารณาความทุกข์นั้นอย่างไร ดังเช่นทุกข์ที่ทำงานผิดพลาดแต่เมื่อได้รับคำนะนำแก้งานก็ทำผ่านได้อย่างมีความสุข ทุกข์ที่เจ็บป่วยแต่พอได้รับการรักษาก็หายป่วยอย่างมีความสุข ดังนั้นการที่จะหลีกหนีให้พ้นจากความทุกข์นั้นแล้ว นับว่ายากยิ่งนักแต่การที่นำความทุกข์มาพิจารณาเพื่อดับทุกข์กลับทำได้ง่ายกว่า

 


ADVERTISEMENTความทุกข์คืออะไร เกิดจากอะไร และเราจะมีวิธีการดับทุกข์อย่างไรบ้าง


หากหยิบคำว่า “ทุกข์” ที่แทบจะไม่มีใครอยากรับฟังและรู้จักกับคำคำนี้ ซึ่งแปลได้ว่า การทนอยู่ในสภาพเดิมได้อยากซึ่งเหตุเกิดมาจากร่างกายของตน นั้นคือ ขันธ์ทั้งห้าและสังขารของตนโดยทุกสามารถแตกแยกออกมาได้เป็นหลายลักษณะดังเช่น

 

ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิด เป็นทุกข์
ชราปิ ทุกฺขา ความแก่ เป็นทุกข์
มรณมฺปิ ทุกฺขํ ความตาย เป็นทุกข์
โสโกปิ ทุกฺโข ความโศก เป็นทุกข์
ปริเทโวปิ ทุกฺโข ความคร่ำครวญ พิไรรำพันบ่นเพ้อ เป็นทุกข์
ทุกฺขํ ปิ ทุกฺขํ ความไม่สบายกาย เป็นทุกข์
โทมนสฺสมฺปิ ทุกฺขํ ความเสียใจ เป็นทุกข์
อุปายาสาปิ ทุกฺขา ความคับแค้นใจ เป็นทุกข์
อปฺปิเยหิ สมฺปโยโค ทุกฺโข การต้องประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก เป็นทุกข์
ปิเยหิ วิปฺปโยโค ทุกฺโข การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก เป็นทุกข์
ยมฺปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกฺขํ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น ก็เป็นทุกข์

 

โดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิ่งที่เข้ามากำหนดว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ และอะไรจะเป็นวิธีการดับทุกข์ดังเช่นที่พระพุทธองค์เคยตรัสรู้ “อริยสัจ 4” หรือความจริงอันประเสริฐ สิ่งสร้างมาเพื่อดับทุกข์ให้หมดเสร็จไป แต่เมื่อความจริงอันประเสริฐซึ่งเป็นความลับของโลกใบนี้ นั้นคือความทุกข์จะไม่มีวันหมดสิ้นได้ง่าย เพียงแต่ต้องหมั่นเพียรศึกษาเข้าเหตุของทุกข์และทางดับทุกข์นั่นเอง ดังเช่น “พระพุทธองค์เคยตรัสไว้อีกว่า ทุกข์ไม่สิ่งที่ควรละแต่เป็นสิ่งที่ควรกำหนด” นั่นคือคนเราไม่มีทางจะหนีความทุกข์พ้นไปได้ หากเพียงแต่ต้องอยู่กับมันไปจบสังขาร ประสาทดับไปเสียก่อนนั้นเองถึงจะหมดทุกข์ ควรใช้สติอยู่กับทุกข์เรียนรู้หาวิธีแก้ไขด้วยปัญญา จะช่วยให้พ้นทุกข์ถึงแม้ว่า เราจะหนีทุกข์ไม่พ้นแต่เมื่อทุกข์แบบเดิมกลับวนมาหาเรา เราก็อาจจะไม่ถึงแล้วก็เป็นได้เพราะเรามีวิธีดับทุกข์อยู่แล้ว

 

หากพิจารณากันดูแล้ว ความทุกข์เป็นเพียงสิ่งที่เข้ามาชั่วคราว ไม่ว่าทุกนั้นจะหนักหนาสาหัส หรือเล็กน้อยเพียงใดเข้ามาก็ย่อมผ่านไปไม่มีอะไรจะอยู่กับเราได้ยั่งยืนตลอดกาลเวลา ไม่มีคนใดเกิดมาเพื่อทุกข์และไม่มีคนใดเกิดมาเพื่อสุขเพียงอย่างเดียว หากได้ลงไปเรียนรู้ พิจารณากับความทุกข์นั้นแล้วละก็ ตัวเรานั้นก็จะพบหนทางหมดทุกข์และแก้ไขปัญหาทุกข์ทนเหล่านั้นผ่านไปได้แน่นอน

 
>> คุณธรรม 4 ประการ สําหรับคนไทย อันเป็นแนวพระราชดํารัส
>> การเสียสละต่อสังคมมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างความเสียสละ
>> วิบากกรรมคืออะไร หมายถึงอะไร การบรรเทาวิบากกรรมให้เบาบางลง
>> หลักคุณธรรมจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและการทำงาน
 

ภาพประกอบจาก pixabay.com


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่