การใช้ Adverb of frequency หรือกริยาวิเศษณ์

 

การใช้ Adverb of frequency, กริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ, Always แปลว่าอะไร, Generally แปลว่าอะไร, Sometimes แปลว่าอะไร, Never แปลว่าอะไร

 


ADVERTISEMENTการใช้ Adverb of frequency หรือกริยาวิเศษณ์


Adverb of frequency ในศัพท์ต่อไปนี้

 

ความถี่ที่เกิดขึ้นเสมอ 100% : Always

“Tom always goes to school in the early morning” หมายความว่า ทอมไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าตรู่อยู่เสมอ

 

ความถี่ที่เกิดขึ้นบ่อยแต่น้อยกว่าเสมอ 80% : Usually , Nearly always , Generally

“Maxim usually goes to school with Tom except get up late” หมายความว่า แมกซิมมักจะไปโรงเรียนกับทอมเสมอยกเว้นวันที่เขาตื่นสาย

 

ความถี่ที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยประมาณ 60% : Often

“Charlie wants to be healthy then he often goes to gym” ชาลีอยากมีสุขภาพดี ดังนั้นเขาจึงไปออกกำลังกายที่ยิมบ่อยๆ

 

ความถี่ที่เกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางโอกาส 50% : Sometimes

“We have dinner at Japanese restaurant sometimes, the favorite menu is Sushi and Sasimi” พวกเราไปทานอาหารมื้อเย็นที่ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นบ้างเป็นบางโอกาส เมนูที่พวกเราโปรดปราน คือ ข้าวปั้นซูชิและซาชิมิ

 

ความถี่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวไม่บ่อยนัก 40% : Occasionally

“When I was in Hawaii , Hary occasionally visited me” ตอนที่ผมอยู่ที่ฮาวาย แฮรี่มีโอกาสไปเยี่ยมผมบ้างเป็นครั้งคราว

 

ความถี่ที่เกิดขึ้นน้อยครั้ง 20% : Rarely , Hardly never , not Generally , Seldom , Usually not

“After graduating from the college , I rarely meet Joe” หลังจากที่เราจบการศึกษาจากวิทยาลัย ฉันก็ไม่ค่อยได้พบเจอกับโจ

 

ความถี่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลย 0% : Never

“Chacha never goes to gym because she hates to be sweat” ชาช่าไม่ไปโรงยิมเลยเพราะเธอเกลียดการทำให้เหงื่อออกตามตัว

 

โดยคำวิเศษณ์ความถี่นี้เรามักจะวางตำแหน่งของมันอยู่ที่หลังประธานของประโยค โดยโครงสร้างประโยคจะเป็นดังต่อไปนี้

 

ประธาน + คำวิเศษณ์ + กริยา + คำนามหรือกริยาวิเศษณ์บอกสถานที่

 

ยกตัวอย่าง

I + Always + Read + the newspaper = ฉันอ่านหนังสือพิมพ์เป็นประจำ

ซึ่งเราสามารถนำคำวิเศษณ์ความถี่หรือ Adverb of frequency นี้ไปอยู่ที่ท้ายประโยคได้เช่นกัน จากประโยคข้างต้น ก็จะกลายเป็น

 

I read the newspaper always. ซึ่งให้ความหมายเดียวกัน เพียงแต่สลับตำแหน่งของการวางเท่านั้น

 

นอกจากคำศัพท์เหล่านี้ เรายังสามารถระบุความถี่ได้ด้วยตนเองอีกด้วย อย่างเช่น

 

“Mary and Jane go to the gym twice a week” แมรี่และเจนมักจะไปออกกำลังกายที่ยิมสัปดาห์ละ 2 วัน หากเพื่อนยังใช้คำวิเศษณ์นี้ยังไม่คล่องก็สามารถที่จะระบุเวลาไปได้ตามตัวอย่างที่ให้ไปได้นี้เช่นกันค่ะ

 

ภาพประกอบจาก pixabay.com


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่