การเรียนกวดวิชานั้นสำคัญจริงหรือ

 

“เด็กนักเรียนในปัจจุบันต้องเรียนกวดวิชา” นี่คือข้อความที่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมไทย ที่พ่อแม่ผู้ปกครองมักส่งลูกๆ ไปเรียนกวดวิชากันจนเด็กๆ แทบไม่มีเวลาหยุดพัก ที่น่าแปลกใจคือระดับอายุของนักเรียนที่เรียนกวดวิชานั้นดูจะต่ำลงเรื่อยๆ ข้อดีของการเรียนกวดวิชานั้นก็คือการสรุปบทเรียนให้สั้นลงและเปลี่ยนบทเรียนทั้งหมดที่เป็นความรู้ให้กลายเป็นข้อสอบต่างๆ แทน

 


ADVERTISEMENTการเรียนกวดวิชานั้นสำคัญจริงหรือ


ในการเรียนกวดวิชาจะใช้เทคนิคการสรุปบทเรียนออกมาเป็นข้อสอบ ซึ่งส่วนมากจะเป็นข้อสอบที่ใช้ในการสอบไล่ โดยโรงเรียนกวดวิชาอาจจะใช้ข้อสอบในปีก่อนๆ เป็นเวลาหลายสิบปีเพื่อมาประมวลผลสำหรับเก็งข้อสอบไว้ และจัดตารางบทเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการสอบมากที่สุด นั่นจึงทำให้กวดวิชาได้รับความนิยมจากนักเรียนและผู้ปกครอง เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเป็นไปตามคาดหวังแม้จะมีค่าเรียนที่ราคาแพง และอาจจะต้องเสียเวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆ ไป

 

ข้อดีของการเรียนกวดวิชาคือการที่เด็กๆ จะได้ฝึกหัดและจดจำเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ทันเวลา รวมไปถึงจดจำแต่เนื้อหาที่ใช้ในการสอบไล่เท่านั้น เพราะในการเรียนในห้องเรียนนั้น เด็กๆ จะต้องจดจำรายละเอียดที่มาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้เด็กนักเรียนเครียดจนเกินไป หรือไม่สามารถจดจำอะไรได้เลย แต่ทว่าการเรียนในห้องเรียนนั้น เด็กๆ จะได้ทำกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนที่คุณครูจัดขึ้น ได้ทำแบบฝึกหัดที่ต้องใช้การระดมความคิดกันระหว่างเพื่อนรวมชั้น ไปจนถึงการได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดของเนื้อหาที่นักเรียนควรทราบ เพื่อนำไปเป็นองค์ประกอบความรู้ในการใช้ชีวิต ซึ่งผิดกับการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่เรียกว่าเรียนใครเรียนมัน เด็กนักเรียนอาจจะรู้สึกเป็นอิสระในโรงเรียนกวดวิชา เนื่องจากไม่มีคุณครูมาคอยกำชับเรื่องเวลาเข้าเรียน ซึ่งนั่นจะเป็นผลดีแค่กับนักเรียนที่สามารถดูแลตนเองได้ดีเท่านั้น

 

แต่ทว่าการเรียนในห้องเรียนนั้น เด็กๆ จะได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบในห้องเรียน ซึ่งการตั้งใจเรียนในห้องเรียนก็ถือเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง และเมื่อหากได้ลองตั้งใจเรียนในห้องเรียน จดบันทึก และจดจำคำสอนต่างๆ ของคุณครูก็จะพบว่าในตำราเรียนที่โรงเรียนก็มีความรู้มากมายเหมือนกันกับโรงเรียนกวดวิชา เมื่อหมดคาบเรียน การไปนั่งทบทวนหนังสือด้วยตนเอง การเข้าห้องสมุดไปเพื่อค้นคว้าหาความรู้ตามที่ตนอยากรู้ หรือการไปเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายบรรเทาความเครียด ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเสียกว่าการเสียเวลาไปกับโรงเรียนกวดวิชาในแต่ละวัน

 

ดังนั้น การเรียนกวดวิชานั้นใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ไปเสียทีเดียว เพียงแต่หากให้ความสำคัญกับการเรียนในห้องเรียนซึ่งเด็กๆ จะสามารถได้รับความรู้อย่างเพียงพอ  และหมั่นฝึกฝนในการทำข้อสอบเองหรือแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบให้ การเรียนกวดวิชาก็จะไม่ใช่เรื่องที่จำเป็น

 

ภาพประกอบจาก pixabay.com


ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT


เนื้อหาใกล้เคียง

Ads
หมวดหมู่